Bodzentyn: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Bodzentyn obsługujemy: Bodzentyn, Wiącka, Podgórze, Siekierno-Przedgrab, Wzdół-Parcele, Celiny, Sieradowice Drugie, Kamienna Góra, Parcelanci, Leśna-Stara Wieś, Podkonarze, Dąbrowa Dolna, Sieradowice-Parcele, Kamieniec, Śniadka Pierwsza, Psary-Kąty, Wilków, Orzechówka, Trzcianka, Ściegnia, Kresy, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Hucisko, Wzdół-Kolonia, Psary-Podłazy, Wzdół Rządowy, Święta Katarzyna, Podmielowiec, Parcele, Dąbrowa Górna, Siekierno-Podmieście, Psary-Stara Wieś, Cerle, Wola Szczygiełkowa, Podlesie, Śniadka Druga

Wszystkie żywe organizmy polegają na doskonałej jakości wody. Badanie mikrobiologiczne ma kluczowe znaczenie dla jej kontroli. Ilość testów i monitorowania wymaganych do utrzymania zdrowego zaopatrzenia w wodę jest duża. Woda pitna, woda w basenie, ciepła woda oraz badanie wody pod kątem Legionelli i innych bakterii są zapewnione. Możemy pobrać próbki wody powierzchniowej, wód gruntowych, wody pitnej, wody w basenie i ciepłej wody w poszukiwaniu Legionelli i innych zanieczyszczeń. Sanepid zaakceptuje tylko próbki wody, które są zbierane i analizowane przez nas. Jeśli Sanepid jest używany na terenie całego kraju, musimy zebrać próbkę wody. Badanie na obecność substancji z grupy A zajmie od trzech do czterech dni, a na obecność substancji z grupy B do sześciu tygodni, w zależności od zakresu badań.

Kompleksowe badanie wody oraz ścieków w gminie Bodzentyn

Jeśli woda jest mętna lub żółta, może to wskazywać na obecność szkodliwych związków chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Należy dokładnie zbadać wodę ze studni kopanych lub głębinowych pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dobrze jest badać wodę od razu po wykonaniu ujęcia, a potem przynajmniej raz w roku. Ponieważ aż 90% studni nie spełnia kryteriów wody pitnej, badanie wody jest ważne. Ścieki domowe to najczęstszy i najistotniejszy problem, oprócz bakterii w wodzie. Badamy wodę z wielu powodów, m.in. w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa (np. pozwolenia wodnoprawne) oraz w celach technologicznych. W części "Dla Klienta" naszego zakresu akredytacji znajdują się przykłady parametrów stosowanych w tej matrycy badawczej.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Bodzentyn, Psary-Stara Wieś, Sieradowice Drugie, Podlesie, Wzdół Rządowy, Kamieniec, Cerle, Podkonarze, Leśna-Stara Wieś, Trzcianka, Wiącka, Śniadka Trzecia, Psary-Podłazy, Orzechówka, Sieradowice Pierwsze, Siekierno-Przedgrab, Wilków, Kresy, Wzdół-Parcele, Dąbrowa Dolna, Sieradowice-Parcele, Dąbrowa Górna, Podmielowiec, Parcele, Podgórze, Siekierno-Podmieście, Święta Katarzyna, Wzdół-Kolonia, Psary-Kąty, Wola Szczygiełkowa, Hucisko, Śniadka Pierwsza, Celiny, Parcelanci, Ściegnia, Śniadka Druga, Kamienna Góra

Istnieją dwie metody wykrywania obecności bakterii Legionella w ciepłej wodzie. Musisz zorganizować wcześniejszy test i przygotować do niego instalację, jeśli chcesz odkryć, czy woda jest gorąca. Analiza ciepłej wody trwa co najmniej dwa tygodnie, więc musisz zaplanować, jeśli chcesz ją przetestować. Próbka wody może być pobrana w trzech do czterech miejsc w obiekcie. Umówienie się na pobranie próbki wody jest proste i bezproblemowe. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie analizy wody w basenach. Rozwijamy naszą działalność w zakresie oczyszczania ścieków. Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie badania ścieków, w tym ścieków komunalnych, ścieków bytowych, wód opadowych, ścieków przemysłowych, ścieków z myjni samochodowych, ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni komunalnych i przydomowych.

Często odwiedzamy gminę Bodzentyn, bo jest tak blisko!

[mapka id="Bodzentyn"]

W gminie Bodzentyn odwiedzamy: Bodzentyn, Śniadka Druga, Sieradowice Pierwsze, Parcelanci, Psary-Stara Wieś, Parcele, Sieradowice Drugie, Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka, Siekierno-Podmieście, Podkonarze, Wzdół Rządowy, Celiny, Psary-Podłazy, Święta Katarzyna, Podlesie, Sieradowice-Parcele, Wzdół-Parcele, Podmielowiec, Wilków, Podgórze, Kamieniec, Wola Szczygiełkowa, Leśna-Stara Wieś, Dąbrowa Dolna, Kamienna Góra, Śniadka Trzecia, Psary-Kąty, Trzcianka, Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza, Cerle, Siekierno-Przedgrab, Ściegnia, Kresy, Orzechówka

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]