Bodzechów: Badanie wody i badania ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Bodzechów obsługujemy: Bodzechów, Goździelin, Sudół, Szewna, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Mirkowice, Przyborów, Broniszowice, Nowa Dębowa Wola, Chmielów, Denkówek, Miłków, Jędrzejowice, Mychów, Stara Dębowa Wola, Szwarszowice, Mychów-Kolonia, Kosowice, Romanów, Świrna, Jędrzejów, Gromadzice, Podszkodzie, Magonie, Szyby, Wólka Bodzechowska

Jakość wody jest niezbędna do podtrzymania życia. Dlatego też utrzymanie jej jakości jest niezbędne. Utrzymanie jakości wody stało się bardziej krytyczne, ponieważ jej stan uległ pogorszeniu. Woda badana jest w profesjonalnym laboratorium na miejscu. Analizujemy wody powierzchniowe, gruntowe, pitne, basenowe i ciepłe. W ofercie znajduje się również badanie na chorobę legionistów. Jeśli potrzebują Państwo badania jakości wody przez Sanepid, służymy pomocą. W ramach procesu badania jakości wody musimy zbadać i przeanalizować wodę, jeśli ma ona zostać zaakceptowana przez Sanepid. Posiadamy akredytację Sanepidu na tego typu wody i możemy przeprowadzić badania na parametry grupy A. Badanie parametrów z grupy B może trwać do sześciu tygodni.

Profesjonalne badania wody oraz ścieków w gminie Bodzechów

Mętność lub żółknięcie wody może być spowodowane niebezpiecznymi substancjami chemicznymi zawartymi w ściekach, glebie, zakwitach lub koloidach. Osoby korzystające ze studni kopanych lub głębinowych powinny poddać się badaniom mikrobiologicznym. Woda uzyskana z takich studni powinna być monitorowana bezpośrednio po pobraniu i co najmniej raz w roku. Najczęstszym i najistotniejszym problemem wody ze studni jest to, że nie spełnia ona norm wody pitnej. Aż 90 procent wody studziennej nie spełnia norm wody pitnej. Najczęstszą i największą przyczyną skażenia bakteriologicznego wody studziennej są ścieki domowe.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Bodzechów, Chmielów, Broniszowice, Nowa Dębowa Wola, Jędrzejowice, Mychów, Stara Dębowa Wola, Sudół, Szewna, Wólka Bodzechowska, Goździelin, Przyborów, Świrna, Miłków, Mirkowice, Kosowice, Gromadzice, Szwarszowice, Sarnówek Mały, Jędrzejów, Denkówek, Sarnówek Duży, Magonie, Mychów-Kolonia, Romanów, Szyby, Podszkodzie

Zdarza się, że w ciepłej wodzie wykrywana jest obecność bakterii Legionella sp. Badanie takiej wody należy zaplanować z wyprzedzeniem, jeśli ma być badana, gdyż trwa ono około dwóch tygodni. Zazwyczaj konieczne jest pobranie wody z trzech do czterech miejsc w zakładzie. Aby umówić się na pobranie próbek wody, wystarczy do nas zadzwonić. Cały czas udoskonalamy naszą technologię oczyszczania ścieków. Oferujemy szeroki zakres usług, w tym ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i oczyszczone ścieki komunalne, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych. Oferujemy jednorazowe pobranie próbek oraz dobowe średnie pobranie próbek. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt. Woda basenowa jest również badana pod kątem jakości wody zgodnie z przepisami dotyczącymi wody basenowej.

Często odwiedzamy gminę Bodzechów, bo jest tak blisko!

[mapka id="Bodzechów"]

W gminie Bodzechów najczęściej bywamy w: Bodzechów, Mychów-Kolonia, Stara Dębowa Wola, Gromadzice, Sarnówek Duży, Szewna, Wólka Bodzechowska, Podszkodzie, Świrna, Sarnówek Mały, Jędrzejowice, Magonie, Sudół, Chmielów, Broniszowice, Kosowice, Nowa Dębowa Wola, Goździelin, Romanów, Mychów, Przyborów, Jędrzejów, Szwarszowice, Denkówek, Mirkowice, Szyby, Miłków

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]