Bieliny: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Bieliny obsługujemy: Bieliny, Czaplów, Kakonin, Huta Nowa, Makoszyn, Huta Podłysica, Porąbki, Belno, Huta Szklana, Huta Koszary, Górki Napękowskie, Napęków, Lechów, Zofiówka, Huta Stara

W ostatnich latach nastąpił wzrost problemów z jakością wody, dlatego badanie wody na obecność mikroorganizmów jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zły stan jakości wody staje się coraz bardziej powszechny, dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest badanie wody na obecność legionelli. Stan jakości wody pogarsza się, dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest badanie wody na obecność legionelli. Oferujemy pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach oraz badanie ciepłej wody w celu wykrycia legionelli. Możemy zorganizować dla Ciebie usługę badania wody, jeśli potrzebujesz inspekcji sanitarnej (pobranie próbki wody). Jeśli potrzebujesz próbki wody do kontroli sanitarnej, skontaktuj się z nami (pobieranie próbek wody). Aby badanie wody zostało zaakceptowane przez Sanepid, musisz je wykonać. Posiadamy wszystkie wymagane dokumenty akredytacyjne i pozwolenia, które są honorowane na terenie całego kraju przez Sanepid. Badanie wody na parametry z grupy A trwa 3-4 dni natomiast badanie wody na parametry z grupy B może trwać nawet do 6 tygodni.

Kompleksowe badania wody i ścieków w gminie Bieliny

Woda pitna powinna być bezbarwna i krystalicznie czysta, według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Powinna być wolna od zażółceń i zmętnień, które mogą wskazywać na obecność niebezpiecznych substancji chemicznych pochodzących ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Zwrócenie uwagi na analizę mikrobiologiczną jest kluczowe dla osób korzystających z wody ze studni kopanych lub głębinowych. Ważne jest, aby prowadzić monitoring po ujęciu, a także co najmniej raz w roku. Według EPA aż 90 procent wody nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Najczęstszą przyczyną jest obecność bakterii pochodzących z domowych ścieków.

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Bieliny, Górki Napękowskie, Huta Koszary, Lechów, Zofiówka, Porąbki, Huta Nowa, Huta Szklana, Makoszyn, Czaplów, Napęków, Belno, Huta Stara, Kakonin, Huta Podłysica

Obecność bakterii Legionella sp. wykrywa się w ciepłej wodzie. Analiza takiej wody trwa około dwóch tygodni, dlatego należy umówić się na badanie z wyprzedzeniem. Woda pobierana jest zazwyczaj z trzech – czterech miejsc w obiekcie. Do zorganizowania próbki wody wystarczy telefon, bez zbędnych formalności. W ramach usług badania wody na basenach wykonujemy akredytowane badania wody zgodnie z normami dla wody basenowej. Zapraszamy do kontaktu mailowego z wszelkimi zapytaniami. Stale pracujemy nad poszerzaniem naszej wiedzy z zakresu gospodarki ściekowej. Badamy ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody opadowe, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, ścieki komunalne oczyszczone i nieoczyszczone oraz ścieki komunalne z oczyszczalni i przydomowych oczyszczalni. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

W Bieliny bywamy często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Bieliny"]

W gminie Bieliny najczęściej bywamy w: Bieliny, Zofiówka, Lechów, Porąbki, Huta Stara, Huta Koszary, Huta Nowa, Górki Napękowskie, Huta Podłysica, Huta Szklana, Makoszyn, Czaplów, Kakonin, Belno, Napęków

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]