Baranów Sandomierski: Badanie wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

Obsługujemy: Baranów Sandomierski, Durdy, Knapy, Siedleszczany, Suchorzów, Ślęzaki, Wola Baranowska, Skopanie, Dymitrów Mały, Dymitrów Duży, Dąbrowica, Kaczaki, Marki

Jakość wody jest niezwykle istotna, ponieważ konieczne jest utrzymanie jej wysokiej jakości. Spadek jakości wody powoduje konieczność zwiększenia kontroli, w tym badań mikrobiologicznych. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, badanie wód powierzchniowych, badanie wód podziemnych, badanie wody pitnej, badanie wody basenowej oraz badanie ciepłej wody użytkowej w kierunku Legionelli. Jeśli chcesz zbadać swoją wodę dla Sanepidu, możesz zamówić u nas usługę pobierania próbek wody (water sampling). Jeśli chcesz, aby Twoja próbka wody została uznana przez Sanepid na terenie całego kraju, musisz pobrać ją samodzielnie. Posiadamy niezbędne certyfikaty akredytacyjne i upoważnienia, które są wcześniej potwierdzane. Wykonanie badania dla parametrów grupy A trwa zazwyczaj od trzech do czterech dni (zakres), a dla parametrów grupy B do sześciu tygodni.

Baranów Sandomierski: Kompleksowe badania wody i ścieków

Woda studzienna powinna być badana, aby upewnić się, że jest czysta i bezpieczna do picia. Jeśli nie jest, mogą być w niej obecne niebezpieczne chemikalia pochodzące ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Preferowana jest bezbarwna, idealnie przejrzysta woda. Jeśli nie jest, mogą w niej występować szkodliwe substancje chemiczne. Należy monitorować zawartość mikrobiologiczną wody pobieranej ze studni kopanych lub głębinowych. Dobrze jest zbadać wodę zaraz po jej pobraniu, a następnie ponownie co najmniej raz w roku. Chociaż wiele osób uważa, że woda ze studni jest bezpieczna do picia, badania wykazały, że nie zawsze tak jest. Aż w 90 procentach przypadków woda studzienna nie spełnia wymogów wody pitnej, ponieważ jest skażona bakteriami pochodzącymi z domowych ścieków. Próbki wody są oceniane zarówno ze względów technologicznych, jak i prawnych (np. pozwolenia wodnoprawne). Wykaz wszystkich parametrów, na które badamy wodę, znajduje się w zakładce "Dla klientów".

Jeśli szukasz badania wody w jednej z poniższych miejscowości – ZADZWOŃ: Baranów Sandomierski, Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie, Durdy, Dymitrów Duży, Dymitrów Mały, Marki, Suchorzów, Ślęzaki, Knapy, Wola Baranowska, Kaczaki

Bakterie Legionelli mogą znajdować się w ciepłej wodzie. – Wykrycie jest kluczowe, więc ważne jest, aby zaplanować testy z dużym wyprzedzeniem, jeśli chcesz to zrobić. Wykrycie bakterii, jeśli są obecne, zajmuje około dwóch tygodni. W związku z tym, kluczowe jest zebranie wody z trzech do czterech miejsc w obiekcie. Zadzwoń do nas, jeśli masz pytania. Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych ze ściekami, w tym ścieki komunalne, ścieki bytowe, wody deszczowe, ścieki technologiczne, ścieki przemysłowe, ścieki z myjni samochodowych, surowe i oczyszczone ścieki komunalne, odpady z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz ścieki miejskie. Pobieramy próbki jednorazowe oraz próbki średnie dobowe. Zapytaj nas o więcej informacji. Badamy również wodę basenową zgodnie z przepisami dotyczącymi wody basenowej.

W Baranów Sandomierski bywamy bardzo często z uwagi na szybki dojazd i dużą liczbę klientów!

[mapka id="Baranów Sandomierski"]

W gminie Baranów Sandomierski przyjeżdżamy do klientów z okolic: Baranów Sandomierski, Marki, Dymitrów Mały, Kaczaki, Ślęzaki, Knapy, Dąbrowica, Suchorzów, Skopanie, Wola Baranowska, Durdy, Siedleszczany, Dymitrów Duży

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]