Bałtów: Badania wody i ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Bałtów obsługujemy: Bałtów, Borcuchy, Michałów, Pętkowice, Rudka Bałtowska, Antoniów, Lemierze, Skarbka, Ulów, Wólka Bałtowska, Wycinka, Okół, Wólka Trzemecka, Wólka Pętkowska, Maksymilianów

Wysokiej jakości woda ma kluczowe znaczenie dla zdrowia wszystkich organizmów. Z tego powodu jej jakość jest tak ważna. Ważne jest wzmocnienie kontroli jakości wody, w tym jej badania mikrobiologiczne. Oferujemy badania wód powierzchniowych, badania wód podziemnych, badania wody pitnej, badania wody basenowej oraz badania ciepłej wody użytkowej w kierunku Legionelli. Jeśli potrzebujesz próbki wody dla Sanepidu, zadzwoń do nas. Możemy pobrać dla Ciebie próbkę wody. Próbkę wody musisz pobrać, jeśli chcesz, aby została uznana przez Sanepid na terenie całego kraju. Przed Sanepidami na terenie całego kraju posiadamy niezbędne certyfikaty akredytacyjne i atesty. Badanie wody na parametry grupy A trwa od trzech do czterech dni, natomiast na parametry grupy B do sześciu tygodni.

Bałtów: Profesjonalne badanie wody oraz ścieków

Badanie jakości wody sprawdza obecność niebezpiecznych substancji chemicznych w wodzie. Jeśli jest zanieczyszczona, żółta lub mętna woda może wskazywać na obecność ścieków, gleby, wykwitów lub koloidów. Studnia kopana lub głębinowa powinna być gruntownie przebadana na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych zaraz po wystąpieniu ujęcia wody, a następnie co najmniej raz w roku. Jak wynika z badań, aż 90% studni nie spełnia norm wody pitnej. Ścieki domowe i skażenie bakteryjne wody to najczęstsze i najistotniejsze problemy. Badania wody wykonuje się z różnych powodów, między innymi w celu sprawdzenia zgodności z przepisami ustawowymi (na przykład pozwoleniami wodnoprawnymi). Parametry wymienione w części "Dla klienta" naszego zakresu akredytacji są oczywiste w tych ramach.

Jeśli poszukujesz badania wody w jednej z tych miejscowości – ZADZWOŃ: Bałtów, Wólka Pętkowska, Lemierze, Skarbka, Ulów, Wólka Trzemecka, Wycinka, Antoniów, Wólka Bałtowska, Pętkowice, Michałów, Okół, Maksymilianów, Borcuchy, Rudka Bałtowska

Należy jak najszybciej zainstalować odpowiednią aparaturę, jeśli w późniejszym czasie ma być pobrana próbka wody w celu wykrycia bakterii Legionella. Aby uniknąć pobierania próbki takiej wody w późniejszym czasie, należy pobrać próbkę jak najszybciej. Analiza próbek bakterii Legionella sp. w wodzie trwa około dwóch tygodni, dlatego warto umówić się na badania z wyprzedzeniem. Ze względu na fakt, że w obiekcie woda pobierana jest z trzech lub czterech źródeł, mogą Państwo poprosić nas o pobranie próbki wody z Państwa basenu. Nie ma potrzeby tracić czasu na wypełnianie zbędnych formularzy. Badanie wody w basenach komunalnych jest dostępne i nie trzeba przedzierać się przez nadmiar formalności. Analizie poddawane są również ścieki domowe, ścieki komunalne, wody opadowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni miejskich i przydomowych. Oceniane są również ścieki komunalne, ścieki bytowe, ścieki deszczowe, ścieki techniczne, ścieki przemysłowe, wody z myjni samochodowych oraz surowe i oczyszczone ścieki z oczyszczalni komunalnych i oczyszczalni przydomowych.

Często odwiedzamy gminę Bałtów, bo jest w pobliżu.

[mapka id="Bałtów"]

W gminie Bałtów najczęściej bywamy w: Bałtów, Wólka Bałtowska, Ulów, Michałów, Maksymilianów, Lemierze, Rudka Bałtowska, Borcuchy, Wólka Pętkowska, Antoniów, Pętkowice, Okół, Wycinka, Skarbka, Wólka Trzemecka

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]