Annopol: Badania wody i badanie ścieków

 

 

Badania Wody

501 773 539

 

Badania Ścieków

501 773 539

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl
Eko-Projekt W.Z. Żywczyk spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP: 661 21 48 211

W gminie Annopol obsługujemy: Annopol, Jakubowice, Baraki, Świeciechów Duży, Anielin, Stary Rachów, Świeciechów Poduchowny, Kosin, Popów, Zastocze, Kopiec, Nowy Rachów, Grabówka, Borów, Opoka Duża, Opoka-Kolonia, Natalin, Grabówka Ukazowa, Zabełcze, Janiszów, Sucha Wólka, Wymysłów, Bliskowice, Dąbrowa, Huta, Opoczka Mała

Jakość wody, oprócz tego, że jest ważnym elementem wszystkich systemów biologicznych, musi być starannie monitorowana. Ze względu na swoje znaczenie, stan jakości wody uległ pogorszeniu, co wymusza wzmożoną kontrolę i badania mikrobiologiczne. Zapewniamy akredytowane pobieranie próbek laboratoryjnych, pobieranie próbek wód powierzchniowych, pobieranie próbek wód gruntowych, badanie wody pitnej, badanie wody w basenach oraz badanie wody ciepłej pod kątem Legionelli. Czy potrzebujesz badania wody dla Sanepidu? Możemy zorganizować dla Ciebie usługę pobierania próbek wody (water sampling). Jeśli badanie wody ma być zaakceptowane przez Sanepid, musisz je wykonać. Posiadamy niezbędne certyfikaty akredytacyjne i upoważnienia, które są akceptowane we wszystkich Sanepidach na terenie całego kraju. Parametry grupy A badamy w 3-4 dni, natomiast parametry grupy B wymagają do 6 tygodni.

Profesjonalne badania wody i ścieków w gminie Annopol

Woda studzienna musi być czysta i bezpieczna do picia. Powinna być bezbarwna i przezroczysta. Jeśli tak nie jest, mogą być w niej obecne niebezpieczne substancje pochodzące ze ścieków, gleby, zakwitów lub koloidów. Należy monitorować obecność mikrobów w wodzie ze studni kopanej lub głębinowej. Rozsądnie jest badać wodę zaraz po jej pobraniu, a następnie przynajmniej raz w roku. Wiele osób uważa, że woda ze studni jest bezpieczna do picia, ale badania wykazały, że nie zawsze tak jest. Aż w 90% przypadków woda studzienna nie spełnia norm spożycia przez ludzi z powodu obecności bakterii pochodzących z domowych ścieków. Badamy wodę z różnych źródeł, aby sprawdzić, czy spełnia ona normy prawne (takie jak pozwolenia wodnoprawne). Badamy również wodę ze względów technicznych. Zestawienie parametrów, na które badamy wodę dostępne jest w zakładce "Dla klientów".

Interesuje Cię badania wody? Jesteś z wymienionych dalej miejscowości? SKONTAKTUJ SIĘ! Annopol, Kosin, Świeciechów Poduchowny, Huta, Jakubowice, Bliskowice, Opoka Duża, Baraki, Natalin, Świeciechów Duży, Sucha Wólka, Janiszów, Borów, Opoka-Kolonia, Kopiec, Grabówka Ukazowa, Grabówka, Anielin, Wymysłów, Nowy Rachów, Opoczka Mała, Popów, Zabełcze, Zastocze, Dąbrowa, Stary Rachów

Bakterie Legionella spp. mogą być obecne w ciepłej wodzie. Ważne jest, aby je wykryć. Próbki powinny być zebrane z wyprzedzeniem, jeśli tego typu woda ma być oznaczona, ponieważ jej przygotowanie wymaga dwóch tygodni. Konieczne jest zebranie wody z trzech do czterech miejsc w przedsiębiorstwie. W przypadku prośby o pobranie próbki wody nie ma potrzeby wypełniania bezsensownych formalności. Jesteśmy gotowi do pomocy w przypadku jakichkolwiek zapytań. Nieustannie pracujemy nad poprawą jakości wody. Wykonujemy szereg badań, w tym wody komunalnej, wody użytkowej, wody deszczowej, wody przemysłowej, wody z myjni samochodowych, ścieków komunalnych, odpadów z oczyszczalni ścieków komunalnych, wody komunalnej surowej i oczyszczonej, odpadów z oczyszczalni ścieków komunalnych, wody komunalnej przy basenach. Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie wody komunalnej oraz wody basenowej, w tym z basenów rekreacyjnych. Zapewniamy codzienną i jednorazową próbę. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt. Aby spełnić wymagania rozporządzenia w sprawie basenów, badamy wodę na pływalniach zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wody na pływalniach.

W gminie Annopol bywamy bardzo często – to teren naszego działania!

[mapka id="Annopol"]

W gminie Annopol przyjeżdżamy do klientów z okolic: Annopol, Grabówka, Opoka-Kolonia, Borów, Zabełcze, Sucha Wólka, Kosin, Bliskowice, Wymysłów, Dąbrowa, Nowy Rachów, Jakubowice, Opoczka Mała, Huta, Kopiec, Baraki, Zastocze, Stary Rachów, Świeciechów Poduchowny, Anielin, Popów, Świeciechów Duży, Grabówka Ukazowa, Janiszów, Opoka Duża, Natalin

Zobacz także:

[miasta ile=”4″ rodzic=”116″]