Eko-Projekt spółka jawna

ul. J. Kilińskiego 49L

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 661 21 48 211


 

badania fizyko-chemiczne ścieków
tel: 502 656 466

 


 

badania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wody
tel: 501 773 539

 


 

administracja
tel: 502 123 733