Laboratorium Badań Środowiskowych 

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl  

 

BADANIA WODY NA PŁYWALNIACH

Laboratorium Eko-Projekt wykonuje badania wody na pływalniach według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 (Dz. U., poz. 2016).

Posiadamy akredytację na następujące badania:

- pobieranie próbek wody na pływalniach do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych

- pH (pomiar terenowy)

- potencjał redoks względem elektrody Ag/AgCl 3,5 M KCl (pomiar terenowy)

- stężenie chloru wolnego i związanego (pomiar terenowy)

- stężenie azotanów

- utlenialność (indeks nadmanganianowy)

- mętność

- Escherichia coli

- Pseudomonas aeruginosa

- Legionella sp.

- ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 36 oC

 

Stężenie chloroformu i sumę THM wykonuje nasz zaufany podwykonawca.

 

Zakres i metodyka badawcza poszczególnych badań dostępne są w zakładce PLIKI DO POBRANIA/ZAKRES AKREDYTACJI.