Laboratorium Badań Środowiskowych 

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl  

 

BADANIA WODY DO SPOŻYCIA

W wodzie objęte akredytacją i oznaczane są:

- stężenie azotu amonowego/jonu amonowego

- stężenie wapnia

- stężenie magnezu

- twardość ogólna

- stężenie manganu

- mętność

- barwa

- przewodność elektryczna właściwa

- pH

- temperatura

- stężenie azotu ogólnego

- stężenie siarczanów

- przewodność elektryczna właściwa

- stężenie azotynów

- stężenie azotanów

- stężenie żelaza

- stężenie chlorków

- stężenie chloru wolnego

- pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych

- pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

- bakterie z grupy coli

- Escherichia coli

- enterokoki (paciorkowce kałowe)

- ogólna liczna mikroorganizmów w temperaturze 22 oC oraz 36 oC

- Legionella sp. (ciepła woda)

 

W wodzie do spożycia oznaczamy również smak i zapach na podstawie decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

 

Zakres i metodyka badawcza poszczególnych badań dostępne są w zakładce PLIKI DO POBRANIA/ZAKRES AKREDYTACJI.