Laboratorium Badań Środowiskowych 

biuro@ekoprojekt.ostrowiec.pl  

 

pca           ilac

 

Firma Eko-Projekt Laboratorium Badań Środowiskowych została założona w 2005 r.

Początkowo zajmowała się fizyko-chemicznymi badaniami ścieków i świadczyła usługi dla tylko jednego dużego zakładu przemysłowego, z którym współpracowała i z którego wywodzili się założyciele firmy. Z czasem zaczęła przyjmować zlecenia i zdobywać zaufanie wielu innych lokalnych firm.

Przełomowym rokiem był 2008, kiedy Laboratorium potwierdziło swoje kompetencje otrzymując akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, uzyskując numer AB 932. Laboratorium stopniowo rozszerzało swój zakres akredytacji o fizyko-chemiczne badania wody, co było odpowiedzią na zapotrzebowanie dotychczasowych Klientów na badania wody do spożycia.

W roku 2015, po ponad roku przygotowań, Laboratorium tworzy od podstaw nową pracownię i uzyskuje akredytację na pierwsze mikrobiologiczne badania wody do spożycia przez ludzi, zapewniając sobie tym samym dużą niezależność od podwykonawców i stając się powoli realną konkurencją dla budżetowych laboratoriów działających w regionie. W kolejnym roku 2016 postawiliśmy na rozwój nowej pracowni mikrobiologicznej i akredytowaliśmy kolejne metody.

Analizując spływające zapytania ze strony naszych stałych i nowych Klientów, a także zmiany w Rozporządzeniach, postanowiliśmy wykorzystać tę szansę i w roku 2017 Laboratorium rozszerzyło swoją ofertę o badania wody na pływalniach oraz wody ciepłej. Rozpoczeliśmy także oznaczenia stężenia węglowodorów ropopochodnych metodą chromatografii gazowej.

Drugi kwartał roku 2018 rozpoczął się uzyskaniem akredytacji na pobieranie próbek ścieków średniodobowych metodą automatyczną oraz uaktualnieniem metod badawczych dotyczących siarczanów, azotu ogólnego i azotanów.

W ostatnim czasie Laboratorium zakupiło nowoczesny woltamperometryczny analizator śladowych ilości metali ciężkich, będący alternatywą dla ASA i ICP i z tą metodyką analityczną związane są nasze plany poszerzenia zakresu akredytacji na kolejny, 2019 rok.

Laboratorium z roku na rok rozwija się - uczymy się i doskonalimy, akredytujemy nowe metody badawcze, wyposażamy pracownie w nowoczesny sprzęt, stawiamy nowe cele reagując na potrzeby Klientów i zmiany w Rozporządzeniach. Robimy to po to, abyśmy mogli spełniać wymagania naszych Klientów.

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu